Fotoalbum

"Brokameratene"  har i høst og vår utbedret bryggeanlegget på utsiden av brua. Mange dugnadstimer ligger bak dem, og jobben er snart fullført.