Medlemmer

 

 

Leder:
                                                                                                       

 

Sekretær:                                             

Kasserer:

Clas Herland, Tjøllingv. 432, 3280 Tjodalyng, 90527377, clas@lundhs.no  

 

 


                                                                                                                          

Styremedlem:
Tom E. Andreassen, Kalliåsen 4, 3280 Tjodalyng, 40246350, tom.andreassen@jotron.com

 

 

Styremedlem:

Per Sverre Skalleberg, Husebykroken 42, 3280 Tjodalyng, 91849381,  sv-skal@online.no

 

    

Vara: 
Jan Helge Skuggedal


Oppsynsmann:
Hans Rolf Frøyd, Syrrist, 3280 Tjodalyng 45258833,

han-froe@online.no

 

 

 

Festkomite:
Roar Moe Anundsen, 3280 Tjodalyng, ranunds@online.no 

                              

Revisor: 

Einar Klepaker 

 

Vara:

Petter Thorvaldsen                                 

 

Valgkomite: 

Per Aage Brastein, Kløvertunet 19, 3268 Larvik, 95920356,
per.brastein@felleskjopet.no

Bjørn V. Gasteren
 

Du kan skrive telefonnummer, e-postadresser osv.. .. .. .. .. .. .. Hennes. Det er en egen boks nedenfor for e-postadresser.