Medlemmer

 

 

Leder:  Dagfinn Stensrud, Husebyskogen 24, 3280 Tjodalyng, 91396329, dstensru@online.no 
                                                                                                       

 

Sekretær: Tom E. Andreassen, Kalliåsen, 3280 Tjodalyng, 40246350, tom.andreassen@jotron.com                                             

Kasserer:

Clas Herland, Tjøllingv. 432, 3280 Tjodalyng, 90527377, clas@lundhs.no  

 

 

 

 

Styremedlem:

Per Sverre Skalleberg, Husebykroken 42, 3280 Tjodalyng, 91849381,  sv-skal@online.no

 

    

Vara: 
Jan Helge Skuggedal, Skuggedal, 40413543,  janhelgeskuggedal@icloud.com


Oppsynsmann:
Hans Rolf Frøyd, Syrrist, 3280 Tjodalyng 45258833,

han-froe@online.no

 

 

 

Festkomite:
Roar Moe Anundsen, 3280 Tjodalyng, ranunds@online.no 

                              

Revisor: 

Einar Klepaker 

 

Vara:

Petter Thorvaldsen                                 

 

Valgkomite: 

Per Aage Brastein, Kløvertunet 19, 3268 Larvik, 95920356,
per.brastein@felleskjopet.no

Bjørn V. Gasteren 

Du kan skrive telefonnummer, e-postadresser osv.. .. .. .. .. .. .. Hennes. Det er en egen boks nedenfor for e-postadresser.