Velkommen til hjemmesiden vår

 

NYHET !

Fra og med nå må alle som leier ut båplass sende full informasjon på leietaker : Navn, tlf.nr. og e-mail adresse.

Dette for å sikre rask kontakt ved uhell etc.

Info sendes på mail til dstensru@online.no (formann)

 

Fra og med nå blir det også påbudt med strekkavlastere på fortøyninger.

Blir straffet med bøter om ikke dette overholdes.

Viksfjord Båtforening ligger idyllisk til helt innerst i Vikerøysundet. Vi er en privat båthavn, hvor hvert medlem eier sin egen plass. Vi har i dag ca. 210 plasser i ulike størrelser. Foreningen ble stiftet i 1959. Båthavna ligger midt inne i et nydelig naturreservat, med utallige fuglearter og stedet er en yndet plass for sportsfiskere. Her er det fisket opp mang`en stor sjøørrett.

Velkommen til hjemmesiden vår

Nå ser det ut til at vi endelig kan få nye naboer i nord.

Viksfjord Brygge AS håper nå at alle brikker faller på plass slik at de kan starte salg av nye fritidsboliger på Mira`n. Den stygge og farlige fabrikkbygningen skal rives og det skal bygges nye 26 fritidshus.

Se  www.viksfjordbrygge.no

 

 

Været i Larvik akkurat nå:

😀          Følg denne lenken for å se været akkurat nå.:

http://www.selarvik.no

 

 

 

Ved hendvendelse:

🤪         Ta kontakt med formann Dagfinn Stensrud på tlf. 91396329, eller på mail.: dagfinn@viksfjordbatforening.net


😀         eller havneansvarlig og styremedlem Bjørn Østlie på tlf. 90194117, eller mail.:
b-oestl@online.no

Båtplasser:
😥         BÅTPLASS TIL SALGS ELLER TIL LEIE , se gjesteboken og kommentarfeltet


😎          Det er kun personer som har båtplass som kan være medlem i foreningen.

Grønnalger i Viksfjord

Viksfjord båtforening, sammen med Prestegårdskogen sameie, grunneiere og Larvik kommune, startet i 2012 med hjelp av statlig støtte, jobben med å finne ut av løsninger for å bekjempe grønnalgeveksten innerst i Varilfjorden. Dette var blitt et stort problem for frilufftslivet innerst i Viksfjord og var til sjenanse for bl.a. hyttefolk, båtfolk, badende og fiskere.
Vi har fått til en oppsamling av algene som samler seg i vårt nordre basseng. Bjørn Tveter vil så deponere dette på litt forskjellig vis på gården sin for å se utviklingen ved lagring/tørking. Det er videre bli tatt en del algeprøver og vannprøver i Varildfjorden i løpet av sesongen, samt analysering av algene for å se om det kan nyttes til feks. gjødsling på jordene, eventuellt om det kan nyttes som biodrivstoff el. eller om det brukes til andre formål.
Videre jobbes det med å få til en mudring av kilen mellom Varildfjorden og Køllabånn for å bedre vannutskiftingen.
Algeveksten og utviklingen i sommerhalvåret vil også følges med kamera og fotografering, for senere dokumentasjon av problemet.
 
Vi har så stiftet Indre Viksfjord Vel sammen med Prestegårdskogen Sameie. Denne velforeningen skal ta seg av og administrere grønnalgeprosjektet i tiden fremover. Det er nå søkt tilskudd fra staten til div. tiltak for å prøve å bekjempe problemet rundt Vikerøya, i Varildfjorden og videre utover i indre Viksfjord.

Dette arbeidet har så langt vist gode resultater og algeproblemet har så langt vært til lite bry i Vikerøysundet de siste årene. Men jobben fortsetter med bla.annet å finne nye kreative løsninger for å minske problemet ytterligere.

Vi ønsker oss sterkt flere medlemmer, både som private grunneiere, velforeninger, båtforeninger, etc. etc.

Her er diverse adresser til Indre Viksfjord Vel, både mail og web for de som er interessert i å ta kontakt, eller å følge med på prosjektet.


 

 

post@iviv.no

post@indreviksfjordvel.no

 

www.iviv.no

www.indreviksfjordvel.no


 


Se fotoalbum